Sedan i slutet av 2019 så kommer Sveriges regering att benämna Vitryssland med Belarus, denna republik som 1991 frigjorde sig från Sovjetunionen och blev en egen republik. Det har till viss del stabiliserat sig i landet men man har fortfarande lång väg att gå.

Enligt den Amerikanska organisationen Freedom House så var Belarus det mints demokratiska landet i Europa och låg på samma plats som Ryssland 2017 i den mätning som gjorts. Under åren 2000 fram tills 2007 så fick landet en relativt god tillväxt mycket på grund av subventioner från Ryssland på gas- och oljepriset som gavs. Detta har förändrats och så även landets ekonomi. Priserna har gradvist höjts. En betydande utlandsskuld har satt landet i stor kris.

Belarus har ett flackt landskap och består till stora delar av uppodlad mark. Ungefär 30 procent av landet består av skog och hedar. Andra marker är jordbruk och det odlas bland annat korn, råg och potatis. Även sockerbetor och lin är råvaror som odlas i landet. Det finns även kreatur som är en viktig näring i landet och det är relativt hör mjölkproduktion i landet. Även avel av svin är något som det arbetas med på stora gårdar runt om i landet.

Idag så kan man som turist besöka landet utan större problem. Det har länge varit stängt och okänt för många men idag så kan man åka till landet som gränsar mot Polen, Litauen, Lettland, Ryssland och Ukraina. Minks är huvudstaden och det finns flera slott som är listade hos UNESCO. Vill man uppleva bisonoxar så kan man åka till nationalparken Belovezhskaya Pushcha för detta men också få uppleva urskog.